KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Jak zachować płynność finansową?

Rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi ogromne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

27 kwietnia 2020

Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się, czy zakazy wykonywania określonych działalności spowodowały, że niemal z dnia na dzień w wielu branżach nastąpił ogromny spadek zarówno strony podażowej, jak i popytowej. Wyjątkowo trudną sytuację, potwierdzają odczyty kolejnych wskaźników dla gospodarki, które z coraz większym prawdopodobieństwem wskazują na możliwość wejścia gospodarki w okres głębokiej recesji.

Sytuacja wywołana epidemią wirusa SARS-CoV-2 wymaga opracowania przez przedsiębiorców strategii działania, która pozwoli na przetrwanie trudnego okresu, zapewniając ciągłość działania firmy w jego trakcie oraz po zakończeniu stanu epidemii.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowych kroków, które w naszej ocenie powinien wykonać każdy przedsiębiorca dotknięty skutkami epidemii, w celu oszacowania skali zagrożenia utraty płynności finansowej, a także zwrócenie uwagi na możliwe do wykonania działania, które mogą mitygować istniejące ryzyka.

Pamiętać przy tym jednocześnie należy o zabezpieczeniu kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością związaną z ryzykiem niewypłacalności dłużnika.  

W niniejszym opracowaniu wskazujemy zarówno na instrumenty prawne, które były dostępne na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy, czy prawa restrukturyzacyjnego jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, jak i na nowe rozwiązania dedykowane wsparciu przedsiębiorców w obecnej sytuacji, składające się na pakiet tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż z części rozwiązań zawartych w tzw. Tarczy Finansowej  nie mogą korzystać przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono już upadłość oraz wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Przykładowo przedsiębiorcy tacy wykluczeni są z możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju.

W każdym przypadku warto pamiętać, że celem podjęcie poszczególnych kroków zaradczych powinno być nie tylko przetrwanie obecnego okresu, ale przede wszystkim powrót do generowania przychodów na satysfakcjonującym poziomie, z tego względu co do zasady nie rekomendujemy rozwiązań ograniczających się do prostej reedukacji kosztów prowadzonego biznesu.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

Załączniki do pobrania

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn