KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Koronawirus a rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia finansowania przedsiębiorstw, umożliwiając jednocześnie inwestowanie oszczędności dawcom kapitału.

8 maja 2020

Niezwykle istotne jest zapewnienie niezakłóconego i stabilnego funkcjonowania tego rynku, aby mógł on odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw oraz inwestorów, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz uczciwości obrotu.

Wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym w obliczu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały dostrzeżone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”), który w dniu 20 marca 2020 r. ogłosił pakiet działań dla sektora rynku kapitałowego mających na celu wzmocnienie jego odporności i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią wirusa COVID-19 („Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego”, „PIN”).

W niniejszym opracowaniu, podsumowujemy dokonane w ostatnim czasie zmiany prawne dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, które zostały wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poszczególne zmiany regulacyjne zostały uszeregowane w następujące bloki tematyczne:

1)    zmiany terminów realizacji obowiązków sprawozdawczych i raportowych,

2)    zmiany terminów na dostosowanie prowadzonej działalności do zmienionych przepisów prawa,

3)    zmiany w odniesieniu do zasad uczestnictwa w posiedzeniach organów podmiotów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

4)    inne zmiany prawne, dotyczące obowiązków uczestników rynku kapitałowego,

5)    zmiany w zakresie funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego w czasie epidemii.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn