KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Planowane przesunięcie terminu na podjęcie przez WZA uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego w dniu 20 kwietnia 2020 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

20 kwietnia 2020

Upoważnienie do wydania niniejszego rozporządzenia stanowiło element tzw. Tarczy Antykryzysowej i zostało zawarte w art. 15 zzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie terminu, na podjęcie przez WZA spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Obecnie termin na przyjęcie polityki wynagrodzeń mijał z końcem czerwca 2020 r.

Dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przesunięte zostały terminy na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek za ostatni rok obrotowy.

Zwrócić jednakże należy uwagę, iż na chwilę obecną nie został zmieniony termin dokonania przez walne zgromadzenie spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej wyboru firmy prowadzącej rejestr akcjonariuszy oraz zawarcia umowy z takim podmiotem. Powyższe czynności powinny zostać dokonane przed wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, co powinno nastąpić do końca czerwca 2020 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn