KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Tarcza 3.0”).

29 kwietnia 2020

Jednym z kluczowych rozwiązań Tarczy 3.0. jest określenie sposobu finansowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.(„ARP”) , która to na mocy Tarczy 2.0. ma wspierać przedsiębiorców w utrzymaniu przez nich płynności finansowej oraz stanu zatrudnienia.

Środki pochodzić będą z Funduszu Reprywatyzacji, utworzonego na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Technicznie rzecz biorąc, w 2020 r. środki z tego Funduszu będą przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce ARP.

Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce ARP wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.

Tak przekazane środki służyć będą ARP do udzielanie przez nią pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

ARP oferuje przedsiębiorcom różne formy finansowego wsparcia zwrotnego, w tym pożyczki, gwarancje, poręczenia, a przez jej spółkę zależną ARP Leasing sp. z o.o. oferuje również usługi leasingu.

ARP zgodnie z planami ma inwestować otrzymane z Funduszu Reprywatyzacji środki w projekty, które pozwolą na osiągniecie rynkowej stopy zwrotu. Celem tak skonstruowanego wsparcia jest ograniczenie ryzyka wystąpienia niedozwolonej pomocy publicznej. Inwestycje ARP poprzedzone będą przeprowadzeniem wymaganych analiz prawnych oraz ekonomicznych, a w trudnych przypadkach sporządzeniem przez zewnętrznych doradców tzw. Testu Prywatnego Inwestora.

W związku z pandemią COVID-19, Tarcza 3.0. przyznaje jednak możliwość wystąpienia projektów inwestycyjnych, które nie pozwolą na osiągnięcie rynkowej stopy zwrotu dlatego też wprowadzono również możliwość udzielania przez ARP pomocy publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem Tarczy 3.0., przekazane z Funduszu Reprywatyzacji środki co do zasady będą inwestowane przez ARP S.A. na zasadach rynkowych, ilość projektów, które będą finansowe przez ARP S.A. zgodnie z przepisami o pomocy publicznej powinna być niewielka.

Na koniec warto zaznaczyć, że działania ARP będą monitorowane przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów w ramach działań nadzorczych. Przejrzystości działań ARP sprzyjać ma zobowiązanie ARP w Tarczy 3.0.  do prowadzeni odrębnej ewidencji księgowej dla zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Reprywatyzacji.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940. 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn