KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - wydłużenie terminu wykonania obowiązków związanych z dematerializacją akcji

W toku prac legislacyjnych związanych z rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanym także Tarczą antykryzysową 3.0, trwają również prace związane z kolejną w ostatnich dnia nowelizacją Kodeksu spółek handlowych.

29 kwietnia 2020

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną, Rząd zaproponował wydłużenie terminów do podjęcia przez spółki działań w celu dostosowania się do wymogów związanych z dematerializacją akcji, wynikających z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym założeniem proponowanej zmiany jest umożliwienie spółkom dostosowania się do wymogów regulacyjnych w wydłużonym terminie.

Projektowane zmiany zakładają następujące zmiany terminów:

1)     wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu na podjęcie przez walne zgromadzenie spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych uchwały dotyczącej wyboru podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy albo termin na podjęcie decyzji o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych. Jednakowemu wydłużeniu ulega zatem również termin na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo z KDPW.

2)     analogicznie, do dnia 30 września 2020 r., wydłużony ma zostać termin do wykonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów akcji. Oznacza to, że ostatnie (piąte) wezwanie może zostać wystosowanie najpóźniej w dniu 31 stycznia 2021 r.

3)     wydłużeniu do dnia 1 marca 2021 r., ulec ma także odpowiednie stosowanie przepisów o akcjach imiennych w stosunku do uprawnień związanych z wykonywaniem i przenoszeniem praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.

Wydłużenie terminu do wykonania obowiązków związanych z dematerializacją oznacza, że akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy lub zapisy na rachunkach papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.

Wydłużenie terminów stało się niezbędne z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z niego m. in. możliwe ograniczenia w działalności organów spółek, a także ma na celu pozwolić uczestnikom procesu dematerializacji na lepsze przygotowanie się do tego procesu.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn