KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza antykryzysowa – restrukturyzacja

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa stawia przed przedsiębiorcami wyzwanie związane z koniecznością zachowania płynności finansowej prowadzonego biznesu.

30 kwietnia 2020

W niniejszym opracowaniu skupiamy się na charakterystyce poszczególnych rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Omawiamy ich przebieg oraz porównujemy skutki prawne dla majątku dłużnika.

Opracowania z zakresu rozwiązań restrukturyzacyjnych (przy uwzględnieniu zwłaszcza rozwiązań odnoszących się do COVID–19), prezentowane przez zespół Kancelarii specjalizujący się w tematyce restrukturyzacji i upadłości, będą miały za zadanie pomóc przedsiębiorcom w tym trudnym okresie, w szczególności skrócić proces decyzyjny w zakresie ścieżki restrukturyzacji w pojęciu ogólnym. 

Z praktyki Kancelarii wynika, że niejednokrotnie problem wyboru metody „uzdrowienia” przedsiębiorstwa – ekonomiczno–finansowej, prawnej, funkcjonalnej jest na tyle skomplikowany, że wiąże się z długim procesem podejmowania decyzji co skutkować może ustawicznym pogorszeniem sytuacji płynnościowej przedsiębiorstwa. Należy mieć również na uwadze ogólną zasadę zgodnie z którą zbyt późne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy otwarcie przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego skutkować może odpowiedzialnością członków zarządu z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych spółki oraz innych negatywnych konsekwencji.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

Załączniki do pobrania

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn